Werk

Afbeelding bij Peiling IVN Tynaarlo

Peiling IVN Tynaarlo

Om te achterhalen hoe IVN beter kan aansluiten bij wensen en verwachtingen van basisscholen in de gemeente Tynaarlo, voerde BOP een behoeftepeiling uit. Op basis van de resultaten van een flink aantal (groeps)gesprekken met basisschoolteams kan IVN aan de slag met een nieuwe invulling van natuureducatie in de gemeente.

 

 

Afbeelding bij Onderzoek technasium RvEC

Onderzoek technasium RvEC

BOP voerde voor het RvEC een onderzoek uit naar beeldvorming, beleving en waardering van het technasium. We voerden gesprekken met leerlingen, zetten een digitale vragenlijst uit onder de ouders en voerden gesprekken met leerkrachten groep 8. Op basis van de adviezen werkt het RvEC nu aan een andere organisatie en invulling van het technasium.

Afbeelding bij Vakantiekaart Marenland

Vakantiekaart Marenland

Samen met leerlingen van Qworzo, een van de scholen van Marenland, maakte BOP een vrolijke vakantiekaart voor de medewerkers van Marenland.

Afbeelding bij Thuisonderwijs Marenland

Thuisonderwijs Marenland

Het onderwijs ging tijdens corona gewoon door, maar wel vanuit huis. BOP maakte voor schoolbestuur Marenland een speciale editie van het Marenlandbulletin over thuisonderwijs, waarin leerlingen, ouders, leerkrachten en directeuren vertellen over hun ervaringen.

Afbeelding bij BOP Huttenboekje

BOP Huttenboekje

Tijdens corona, toen de scholen gesloten waren, viel het ons op: kinderen in het openbare groen die bezig waren met het bouwen van een hut. Dat leidde, met tips van kinderen, tot een serie foto’s van kinderhutten in de omgeving Haren/Groningen-Zuid. Wij maakten er een digitaal boekje van. Leuk om te hebben? Mail ons!

Afbeelding bij Strategisch beleidsplan Op Kop

Strategisch beleidsplan Op Kop

Samen met medewerkers, ouders en partners gaf Stichting Op Kop invulling aan het nieuwe strategisch beleid. BOP werkte het uit: prettig leesbaar, concreet en mooi vormgegeven.

Afbeelding bij Behoeftepeiling IVN/Wildlands

Behoeftepeiling IVN/Wildlands

Wildlands werkt samen met IVN aan vernieuwing van de educatie. Om goed aan te kunnen sluiten bij verwachtingen van het onderwijs is aan BOP gevraagd een behoeftepeiling uit te voeren onder basis- en VO-scholen. Mariken werkt nu aan de afronding.

Afbeelding bij Marktonderzoek Veluws College Mheenpark

Marktonderzoek Veluws College Mheenpark

Voor Veluws College Mheenpark in Apeldoorn onderzochten we hoe twee onderwijsconcepten die binnen de school bestaan zich op de markt tot elkaar verhouden. Op basis van de resultaten en onze adviezen neemt de school een besluit over de toekomst van beide concepten in de school.

Afbeelding bij Marktonderzoek Maartenscollege

Marktonderzoek Maartenscollege

Voor het Maartenscollege in Haren brachten we in kaart wat keuzefactoren voor de school zijn. Op basis van onze adviezen werkt de school aan een versteviging van de marktpositie.

Afbeelding bij Interim communicatieadviseur RvEC

Interim communicatieadviseur RvEC

Vanaf november 2019 tot maart 2020 verving Reina de communicatieadviseur van het RvEC, die met zwangerschapsverlof was. Met veel plezier werkte ze daar aan beleidsmatige en uitvoerende taken.

Afbeelding bij De Rietzee

De Rietzee

We helpen basisschool De Rietzee met hun profilering en communicatie. We schreven onder meer een paginagroot artikel voor de wijkkrant en de Westerkrant.

Afbeelding bij Profilering Quadraten

Profilering Quadraten

Schooljaar 2019-2020 opende Stichting Quadraten een nieuwe school: Het Nautilus. Wij hielpen de stichting met de profilering en communicatie van Het Nautilus.

Afbeelding bij Gymnasium Apeldoorn

Gymnasium Apeldoorn

Voor Gymnasium Apeldoorn onderzochten we of beelden en verwachtingen van ouders en leerlingen op één lijn zitten met wat de school doet en wil uitstralen. Op basis van de resultaten heeft Gymnasium Apeldoorn de positionering aangescherpt.

Afbeelding bij Roelof van Echten College

Roelof van Echten College

We werken al jaren met veel plezier voor het Roelof van Echten College in Hoogeveen. Zo maken we voor deze scholengemeenschap tweemaal per jaar de Ouders van Roelof. Daarnaast verzorgen we de tekstredactie en opmaak van allerlei andere communicatie-uitingen. Recent voerden we voor de locatie Eduwiek een beeldvormingsonderzoek uit.

Afbeelding bij Docent SPO

Docent SPO

Mariken is al jaren docent bij SPO, Hogeschool voor Pedagogisch en Sociaal-Agogisch Onderwijs in Groningen. In de collegereeks Visie en profilering leert ze studenten een profiel te maken voor een onderwijsinstelling. Op dit moment is Mariken bezig met het halen van haar BKO (Basis Kwalificatie Onderwijs), een officiële bevoegdheid om les te geven op hogeschool en universiteit.

Afbeelding bij HPC Zetten en De Overstap

HPC Zetten en De Overstap

BOP is direct na de zomer gestart met de advisering en begeleiding van HPC Zetten (een VO-school in Over-Betuwe) bij het in de markt zetten van De Overstap. De Overstap is een nieuw onderwijsprogramma voor leerlingen van 10 tot 14 jaar. We denken mee over de marketingstrategie en maken de communicatiemiddelen.

Afbeelding bij Keuzefactoren vmbo

Keuzefactoren vmbo

Mariken heeft onlangs, in opdracht van de Veluwse Onderwijsgroep, een groot onderzoek naar keuzefactoren in het vmbo uitgevoerd. Voor welke vmbo-scholen kiezen de leerlingen in Apeldoorn en waarom? Wat vinden ouders belangrijk als het gaat om vmbo-onderwijs? Hoe zou het vmbo-onderwijs in Apeldoorn in de toekomst het beste neergezet kunnen worden? BOP gaf helder en bondig antwoord.

Afbeelding bij Communicatie Marenland

Communicatie Marenland

Al een flink aantal jaren verzorgt BOP de interne en externe communicatie voor schoolbestuur Marenland. Ook ondersteunen we de scholen van Marenland bij hun communicatie.

Afbeelding bij Samenwerking IVN

Samenwerking IVN

Mariken werkte van 2014 tot 2019 als projectleider voor IVN natuureducatie. Ze hield zich voornamelijk bezig met acquisitie en het onderhouden van de contacten met gemeenten in de provincie Groningen. Nu doet ze nog regelmatig (onderzoeks)klussen voor IVN.

Afbeelding bij Communicatie CKC Drenthe

Communicatie CKC Drenthe

Voor CKC Drenthe maakten we een nieuwe huisstijl. We ontwierpen onder meer een nieuw logo en een nieuwe website. Een aantal malen per jaar maken we het magazine CKC Drenthe in beeld.

Afbeelding bij Nulmeting Eduwiek

Nulmeting Eduwiek

Begin 2017 is Eduwiek, het nieuwe onderwijsconcept van partners Roelof van Echten College, RENN4 en Ambiq, van start gegaan. De partners waren benieuwd naar de beeldvorming en ervaringen met Eduwiek tot nu toe. Daarom is ons gevraagd een onderzoek uit te voeren. Hoe denken leerlingen, ouders en leerkrachten over Eduwiek? Wat gaat goed, wat kan beter? We hebben de resultaten in een helder rapport voor de partners op een rijtje gezet.

Afbeelding bij Strategisch beleidsplan Kits Primair

Strategisch beleidsplan Kits Primair

Voor Stichting Kits Primair, een schoolbestuur in Midden-Drenthe, ontwikkelden en schreven we het nieuwe strategisch beleidsplan. We spraken met de bestuurder, directeuren, ouders, teamleden en oud-leerlingen over hoe zij het onderwijs van de toekomst voor zich zien. Op basis van deze gesprekken maakten we een mooie compacte tekst.

Afbeelding bij Ontwikkeling huisstijl Kindcentrum Noord

Ontwikkeling huisstijl Kindcentrum Noord

BS Noorderbreedte, cbs De Meerpaal en Kinderopvang Kids2b vormen samen Kindcentrum Noord. We ontwikkelden samen met de medewerkers het logo en verschillende huisstijldragers.

Afbeelding bij Profilering OBS Hiliglo

Profilering OBS Hiliglo

We schreven samen met medewerkers en ouders een profiel: Hiliglo, de gezonde dorpsschool. Om het profiel onder de aandacht te brengen zorgden we onder andere voor een paginagroot krantenartikel.

Afbeelding bij Communicatieadviseur GGZ Drenthe

Communicatieadviseur GGZ Drenthe

Reina was van januari tot oktober 2018 op detacheringsbasis communicatieadviseur van GGZ Drenthe. Ze schreef onder meer communicatieplannen en hield zich bezig met arbeidsmarktcommunicatie.

Afbeelding bij Marktonderzoek Veluwse Onderwijsgroep

Marktonderzoek Veluwse Onderwijsgroep

De Veluwse Onderwijsgroep wilde weten of het verstandig was om naar één instroompunt gymnasium te gaan. BOP onderzocht de markt door gesprekken te voeren met leerkrachten basisonderwijs en vwo- en gymnasiumleerlingen.