Werk

Afbeelding bij Behoeftepeiling Bonhoeffer College Geessinkweg

Behoeftepeiling Bonhoeffer College Geessinkweg

Schooljaar 2022-2023 start Bonhoeffer College Geessinkweg met een vakhavo. Dit is een havo met een praktijkpoot en veel aandacht voor vaardigheden. Om dit besluit onderbouwd te kunnen nemen, voerde BOP een behoeftepeiling onder leerlingen en leerkrachten van groep 8 uit.

Afbeelding bij Alumni-onderzoek Stichting Carmelcollege

Alumni-onderzoek Stichting Carmelcollege

Vorig schooljaar voerde BOP een onderzoek uit onder de circa 7000 alumni van Stichting Carmelcollege die in 2020 hun diploma behaalden. Hoe hebben deze studenten de overstap naar mbo, hbo of wo ervaren? Met de resultaten wil de Stichting Carmelcollege werken aan een (nog) betere aansluiting met het vervolgonderwijs. In januari 2022 start BOP met een nieuw alumni-onderzoek onder de groep studenten die in 2021 klaar was met school.

Afbeelding bij Peiling IVN Tynaarlo

Peiling IVN Tynaarlo

Om te achterhalen hoe IVN beter kan aansluiten bij wensen en verwachtingen van basisscholen in de gemeente Tynaarlo, voerde BOP een behoeftepeiling uit. Op basis van de resultaten van een flink aantal (groeps)gesprekken met basisschoolteams kon IVN aan de slag met een nieuwe invulling van natuureducatie in de gemeente.

 

 

Afbeelding bij Onderzoek technasium RvEC

Onderzoek technasium RvEC

BOP voerde voor het RvEC een onderzoek uit naar beeldvorming, beleving en waardering van het technasium. We voerden gesprekken met leerlingen, zetten een digitale vragenlijst uit onder de ouders en voerden gesprekken met leerkrachten groep 8. Op basis van de adviezen werkte het RvEC aan een andere organisatie en invulling van het technasium.

Afbeelding bij Vakantiekaart Marenland

Vakantiekaart Marenland

Samen met leerlingen van Qworzo, een van de scholen van Marenland, maakte BOP een vrolijke vakantiekaart voor de medewerkers van Marenland.

Afbeelding bij Thuisonderwijs Marenland

Thuisonderwijs Marenland

Het onderwijs ging tijdens corona gewoon door, maar wel vanuit huis. BOP maakte voor schoolbestuur Marenland een speciale editie van het Marenlandbulletin over thuisonderwijs, waarin leerlingen, ouders, leerkrachten en directeuren vertellen over hun ervaringen.

Afbeelding bij BOP Huttenboekje

BOP Huttenboekje

Tijdens corona, toen de scholen gesloten waren, viel het ons op: kinderen in het openbare groen die bezig waren met het bouwen van een hut. Dat leidde, met tips van kinderen, tot een serie foto’s van kinderhutten in de omgeving Haren/Groningen-Zuid. Wij maakten er een digitaal boekje van. Leuk om te hebben? Mail ons!

Afbeelding bij Strategisch beleidsplan Op Kop

Strategisch beleidsplan Op Kop

Samen met medewerkers, ouders en partners gaf Stichting Op Kop invulling aan het nieuwe strategisch beleid. BOP werkte het uit: prettig leesbaar, concreet en mooi vormgegeven.

Afbeelding bij Behoeftepeiling IVN/Wildlands

Behoeftepeiling IVN/Wildlands

Wildlands werkt samen met IVN aan vernieuwing van de educatie. Om goed aan te kunnen sluiten bij het onderwijs is aan BOP gevraagd een behoeftepeiling uit te voeren onder basis- en VO-scholen. Op basis van een vragenlijst en verdiepende gesprekken, gaf BOP een helder beeld van wat de doelgroep verwacht.

Afbeelding bij Marktonderzoek Veluws College Mheenpark

Marktonderzoek Veluws College Mheenpark

Voor Veluws College Mheenpark in Apeldoorn onderzochten we hoe twee onderwijsconcepten die binnen de school bestaan zich op de markt tot elkaar verhouden. Op basis van de resultaten en onze adviezen heeft de school een besluit genomen over de toekomst van beide concepten in de school.

Afbeelding bij Marktonderzoek Maartenscollege

Marktonderzoek Maartenscollege

Voor het Maartenscollege in Haren brachten we in kaart wat keuzefactoren voor de school zijn. Op basis van onze adviezen kon de school aan de slag met het verstevigen van de marktpositie.

Afbeelding bij Interim communicatieadviseur RvEC

Interim communicatieadviseur RvEC

Vanaf november 2019 tot maart 2020 verving Reina de communicatieadviseur van het RvEC, die met zwangerschapsverlof was. Met veel plezier werkte ze daar aan beleidsmatige en uitvoerende taken.

Afbeelding bij De Rietzee

De Rietzee

We helpen basisschool De Rietzee met hun profilering en communicatie. We schreven onder meer een paginagroot artikel voor de wijkkrant en de Westerkrant.

Afbeelding bij Profilering Quadraten

Profilering Quadraten

Schooljaar 2019-2020 opende Stichting Quadraten een nieuwe school: Het Nautilus. Wij hielpen de stichting met de profilering en communicatie van Het Nautilus.

Afbeelding bij Gymnasium Apeldoorn

Gymnasium Apeldoorn

Voor Gymnasium Apeldoorn onderzochten we of beelden en verwachtingen van ouders en leerlingen op één lijn zitten met wat de school doet en wil uitstralen. Op basis van de resultaten heeft Gymnasium Apeldoorn de positionering aangescherpt.

Afbeelding bij Roelof van Echten College

Roelof van Echten College

We werken al jaren met veel plezier voor het Roelof van Echten College in Hoogeveen. Zo maken we voor deze scholengemeenschap tweemaal per jaar de Ouders van Roelof. Daarnaast verzorgen we de tekstredactie en opmaak van allerlei andere communicatie-uitingen. Tot slot voeren we regelmatig onderzoeken voor het RvEC uit. In januari 2022 starten we bijvoorbeeld met de evaluatie van het onderwijsconcept op locatie Voltastraat.

Afbeelding bij Docent en voorzitter Examencommissie SPO

Docent en voorzitter Examencommissie SPO

Mariken is al jaren docent bij SPO, Hogeschool voor Pedagogisch en Sociaal-Agogisch Onderwijs in Groningen. In de collegereeks Visie en profilering leert ze studenten een profiel te maken voor een onderwijsinstelling. In september 2021 is Mariken voorzitter geworden van de Examencommissie van SPO. Ook zit ze al een aantal jaren in de Opleidingscommissie.

Afbeelding bij HPC Zetten en De Overstap

HPC Zetten en De Overstap

BOP heeft HPC Zetten (een VO-school in Over-Betuwe) ondersteund bij het in de markt zetten van De Overstap. De Overstap is een nieuw onderwijsprogramma voor leerlingen van 10 tot 14 jaar. We dachten mee over de marketingstrategie en maakten de communicatiemiddelen.

Afbeelding bij Keuzefactoren vmbo

Keuzefactoren vmbo

Mariken heeft, in opdracht van de Veluwse Onderwijsgroep, een groot onderzoek naar keuzefactoren in het vmbo uitgevoerd. Voor welke vmbo-scholen kiezen de leerlingen in Apeldoorn en waarom? Wat vinden ouders belangrijk als het gaat om vmbo-onderwijs? Hoe zou het vmbo-onderwijs in Apeldoorn in de toekomst het beste neergezet kunnen worden? BOP gaf helder en bondig antwoord.

Afbeelding bij Communicatie Marenland

Communicatie Marenland

Al een flink aantal jaren verzorgt BOP de interne en externe communicatie voor schoolbestuur Marenland. Ook ondersteunen we de scholen van Marenland bij hun communicatie.

Afbeelding bij Samenwerking IVN

Samenwerking IVN

Mariken werkte van 2014 tot 2019 als projectleider voor IVN natuureducatie. Ze hield zich voornamelijk bezig met acquisitie en het onderhouden van de contacten met gemeenten in de provincie Groningen. Nu doet ze nog regelmatig (onderzoeks)klussen voor IVN.

Afbeelding bij Communicatie CKC Drenthe

Communicatie CKC Drenthe

Voor CKC Drenthe maakten we een nieuwe huisstijl. We ontwierpen onder meer een nieuw logo en een nieuwe website. Een aantal malen per jaar maken we het magazine CKC Drenthe in beeld.

Afbeelding bij Nulmeting Eduwiek

Nulmeting Eduwiek

Begin 2017 is Eduwiek, het nieuwe onderwijsconcept van partners Roelof van Echten College, RENN4 en Ambiq, van start gegaan. De partners waren benieuwd naar de beeldvorming en ervaringen met Eduwiek. Daarom is ons gevraagd een onderzoek uit te voeren. Hoe denken leerlingen, ouders en leerkrachten over Eduwiek? Wat gaat goed, wat kan beter? We hebben de resultaten in een helder rapport voor de partners op een rijtje gezet.

Afbeelding bij Strategisch beleidsplan Kits Primair

Strategisch beleidsplan Kits Primair

Voor Stichting Kits Primair, een schoolbestuur in Midden-Drenthe, ontwikkelden en schreven we het nieuwe strategisch beleidsplan. We spraken met de bestuurder, directeuren, ouders, teamleden en oud-leerlingen over hoe zij het onderwijs van de toekomst voor zich zien. Op basis van deze gesprekken maakten we een mooie compacte tekst.

Afbeelding bij Ontwikkeling huisstijl Kindcentrum Noord

Ontwikkeling huisstijl Kindcentrum Noord

BS Noorderbreedte, cbs De Meerpaal en Kinderopvang Kids2b vormen samen Kindcentrum Noord. We ontwikkelden samen met de medewerkers het logo en verschillende huisstijldragers.

Afbeelding bij Profilering OBS Hiliglo

Profilering OBS Hiliglo

We schreven samen met medewerkers en ouders een profiel: Hiliglo, de gezonde dorpsschool. Om het profiel onder de aandacht te brengen zorgden we onder andere voor een paginagroot krantenartikel.

Afbeelding bij Communicatieadviseur GGZ Drenthe

Communicatieadviseur GGZ Drenthe

Reina was van januari tot oktober 2018 op detacheringsbasis communicatieadviseur van GGZ Drenthe. Ze schreef onder meer communicatieplannen en hield zich bezig met arbeidsmarktcommunicatie.

Afbeelding bij Marktonderzoek Veluwse Onderwijsgroep

Marktonderzoek Veluwse Onderwijsgroep

De Veluwse Onderwijsgroep wilde weten of het verstandig was om naar één instroompunt gymnasium te gaan. BOP onderzocht de markt door gesprekken te voeren met leerkrachten basisonderwijs en vwo- en gymnasiumleerlingen.