BOP is Reina Jager en Mariken Schuur. We zijn een onderzoeks- en communicatiebureau voor het onderwijs. BOP werkt voor scholen, schoolbesturen, gemeenten, educatieve uitgevers en andere aan onderwijs gerelateerde organisaties in Noordoost-Nederland. We ondersteunen op het gebied van onderzoek en advies, projectmanagement, communicatiestrategie, en tekst en ontwerp.

Onderzoek en advies

We zijn gespecialiseerd in onderzoek en advies op het gebied van visieontwikkeling, imago, marktbehoeften, organisatie en effectiviteit.

Projectmanagement

Zoek je een projectleider voor een onderwijs- of communicatieproject? We pakken het graag op. Dat kan ook via detachering.

Communicatiestrategie

We helpen scholen bij hun positionering door het ontwikkelen van een uniek en onderscheidend profiel en het maken van een communicatieplan.

Tekst en ontwerp

Een brochure of website nodig? BOP schrijft de teksten en zorgt samen met vormgevers, fotografen en webbouwers voor de ontwikkeling ervan.

Werk

Afbeelding bij Behoeftepeiling IVN/Wildlands

Behoeftepeiling IVN/Wildlands

Wildlands werkt samen met IVN aan vernieuwing van de educatie. Om goed aan te kunnen sluiten bij het onderwijs is aan BOP gevraagd een behoeftepeiling uit te voeren onder basis- en VO-scholen. Op basis van een vragenlijst en verdiepende gesprekken, gaf BOP een helder beeld van wat de doelgroep verwacht.

Afbeelding bij Interim communicatieadviseur RvEC

Interim communicatieadviseur RvEC

Vanaf november 2019 tot maart 2020 verving Reina de communicatieadviseur van het RvEC, die met zwangerschapsverlof was. Met veel plezier werkte ze daar aan beleidsmatige en uitvoerende taken.

Afbeelding bij Profilering Quadraten

Profilering Quadraten

Schooljaar 2019-2020 opende Stichting Quadraten een nieuwe school: Het Nautilus. Wij hielpen de stichting met de profilering en communicatie van Het Nautilus.

Afbeelding bij Communicatie CKC Drenthe

Communicatie CKC Drenthe

Voor CKC Drenthe maakten we een nieuwe huisstijl. We ontwierpen onder meer een nieuw logo en een nieuwe website. Een aantal malen per jaar maken we het magazine CKC Drenthe in beeld.