BOP is Reina Jager en Mariken Schuur. We zijn een onderzoeks- en communicatiebureau voor het onderwijs. BOP werkt voor scholen, schoolbesturen, gemeenten, educatieve uitgevers en andere aan onderwijs gerelateerde organisaties in Noordoost-Nederland. We ondersteunen op het gebied van onderzoek en advies, projectmanagement, communicatiestrategie, en tekst en ontwerp.

Onderzoek en advies

We zijn gespecialiseerd in onderzoek en advies op het gebied van visieontwikkeling, imago, marktbehoeften, organisatie en effectiviteit.

Projectmanagement

Zoek je een projectleider voor een onderwijs- of communicatieproject? We pakken het graag op. Dat kan ook via detachering.

Communicatiestrategie

We helpen scholen bij hun positionering door het ontwikkelen van een uniek en onderscheidend profiel en het maken van een communicatieplan.

Tekst en ontwerp

Een brochure of website nodig? BOP schrijft de teksten en zorgt samen met vormgevers, fotografen en webbouwers voor de ontwikkeling ervan.

Werk

Afbeelding bij Onderzoek keuzefactoren vmbo

Onderzoek keuzefactoren vmbo

Mariken heeft onlangs, in opdracht van de Veluwse Onderwijsgroep, een groot onderzoek naar keuzefactoren in het vmbo uitgevoerd. Voor welke vmbo-scholen kiezen de leerlingen in Apeldoorn en waarom? Wat vinden ouders belangrijk als het gaat om vmbo-onderwijs? Hoe zou het vmbo-onderwijs in Apeldoorn in de toekomst het beste neergezet kunnen worden? BOP gaf helder en bondig antwoord.

Afbeelding bij Communicatieadviseur GGZ Drenthe

Communicatieadviseur GGZ Drenthe

Reina was van januari tot oktober 2018 op detacheringsbasis communicatieadviseur van GGZ Drenthe. Ze schreef onder meer communicatieplannen en hield zich bezig met arbeidsmarktcommunicatie.

Afbeelding bij HPC Zetten en De Overstap

HPC Zetten en De Overstap

BOP is direct na de zomer gestart met de advisering en begeleiding van HPC Zetten (een VO-school in Over-Betuwe) bij het in de markt zetten van De Overstap. De Overstap is een nieuw onderwijsprogramma voor leerlingen van 10 tot 14 jaar. We denken mee over de marketingstrategie en maken de communicatiemiddelen.

Afbeelding bij Communicatie CKC Drenthe

Communicatie CKC Drenthe

Voor CKC Drenthe maakten we een nieuwe huisstijl. We ontwierpen een nieuw logo en pasten andere huisstijlmiddelen aan. Ook hebben de scholen van CKC Drenthe een nieuw logo gekregen. Op dit moment zijn we bezig met het ontwerpen van een nieuwe website voor CKC en maken we een aantal malen per jaar CKC Drenthe in beeld, een nieuw blad voor ouders en medewerkers.