Samenwerkingspartners

 • Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN)
 • Stichting Actief Ouderschap
 • Stichting Pedagogisch Onderwijs Groningen

Opdrachtgevers

 • Praktijkonderwijs De Bolster
 • Gemeente Achtkarspelen
 • Schoolbestuur Lauwers & Eems
 • Dr. Nassau College
 • Ontwikkelcentrum
 • OSG Piter Jelles
 • PrO Assen
 • Roelof van Echten College
 • Het Stedelijk Lyceum Enschede
 • Veluwse Onderwijsgroep
 • OSG Sevenwolden
 • IVN
 • Stichting Actief Ouderschap
 • Stichting Openbaar Onderwijs Marenland
 • VCPO Noord-Groningen
 • Stichting Palludara
 • CSG Het Noordik
 • CONOD

In juni 2008 presenteerde het Dr. Nassau College haar nieuwe logo en een vernieuwde website. Het logo en de vernieuwde huisstijl, waarvan de website een onderdeel is, zijn ontwikkeld en ontworpen door BOP. De logo- en huisstijlverandering volgen op de herpositionering van het Dr. Nassau College. Voor zowel de scholengemeenschap in zijn geheel, als voor de locaties in Assen en omgeving, zijn eerder dit jaar een slogan en boodschap geformuleerd.

De verschillende locaties van de scholengemeenschap van het Dr. Nassau College hebben een eigen sfeer en kwaliteiten. Door zich te herpositioneren wil de scholengemeenschap de unieke eigenschappen van de verschillende locaties duidelijker uit de verf laten komen. Bovendien benadrukt zij hiermee dat de scholengemeenschap onderwijs biedt voor elk type kind. Het Dr. Nassau College en haar locaties zullen de komende tijd nieuwe initiatieven en activiteiten ontplooien die aansluiten bij hun profiel.