Actueel

Hoe komt het dan onze school minder in trek is bij potentiële leerlingen dan de andere school? Welke factoren spelen daarbij een rol? En op welke factoren kunnen we zelf invloed uitoefenen? Om een antwoord te kunnen geven op deze vragen, heeft BOP de Imagoscan ontwikkeld. Aan de hand van de resultaten van de scan kunt u gericht aan de slag met het verbeteren van het imago van uw school.

Waarom een Imagoscan?

Heel wat schooldirecties kampen met de vraag of de school eigenlijk wel uitstraalt wat zij wil uitstralen. En hoe men het beeld dat anderen van de school hebben, kan beïnvloeden. Positioneren is belangrijk om de omgeving duidelijk te maken waar je als school voor staat. Maar positioneren alleen is niet voldoende. Een sterk imago begint bij een aantal essentiële zaken die je als school op orde moet hebben. Zaken die vanzelfsprekend lijken, maar waar op veel scholen nog winst te behalen is. Is de school bijvoorbeeld toegankelijk? Is de school betrouwbaar? Ziet de school er aantrekkelijk/verzorgd uit? Is de school klantgericht? Voelen leerlingen zich veilig? Is er sprake van onderling respect?

Met de imagoscan worden alle factoren die uw imago kunnen beïnvloeden kritisch bekeken en beoordeeld, zodat u gericht kunt werken aan de verbetering van uw imago. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.